Om os

Juelsminde Handelsstandsforening

Juelsminde Handelsstandsforening har i dag ca. 42 medlemmer, hvor hovedparten er detail butikker, men også det liberale erhverv er rigt repræsenteret. Foreningen består af en bestyrelse på pt. 5 medlemmer og et aktivitetsudvalg, der som navnet antyder, står for at arrangere og gennemføre vores aktiviteter. Bestyrrelse og udvalget består af frivillige medlemmer, der gør en stor indsats for, at både forening og aktiviteter fungerer på bedste vis til fordel for byen, kunder og så mange af vores medlemmer som muligt.

Udvikling Og Netværk

Bestyrelsen arbejder tæt sammen med byens andre foreninger og Juelsminde Visionsråd og er repræsenteret i Hedensted Kommunes Detailhandelsrådet. Som er et samarbejde på tværs af kommunen. På den måde kan vi være med til at sikre en fortsat udvikling af foreningen, byen og området som helhed. Det er også med til at skabe netværk og mindske afstanden til de politiske beslutninger. Et sammenhold og netværk der er nødvendigt, hvis de “små” lokale samfund skal udvikles og opnå positiv vækst. Et samarbejde alle parter kan få gavn af, og som åbner for muligheder, vi ikke selv ville kunne løfte, men som pludselig bliver mulige gennem opbakning fra samtlige medlemmer af foreningerne på tværs af kommunen.

Aktiviteter

En af foreningens hovedaktiviteter er de ca. 13 årlige arrangementer, der er med til at gøre Juelsminde til en spændende og attraktiv by, og vi er glade og stolte af, at vores arrangementer altid er velbesøgte. Arrangementerne løber fra palmesøndag i foråret til vores store julearrangement. Vi står også for flagning og julelys. Som medlem er man automatisk en del af dette. Vi arbejder tæt sammen med de mange andre lokale foreninger om vores arrangementer. Et samarbejde der er uundværligt i et lokal samfund, og til stor glæde for alle parter både økonomisk og socialt. Vores aktiviteter bliver løbende evalueret, så vi kan gøre dem bedre, større og mere attraktive for vores medlemmer og ikke mindst vores kunder.

Value for money

Vi arbejder konstant med value for money og at få det bedste ud af de medier, ressourcer vi har til rådighed, f.eks. via foreningens hjemmeside www.juelsmindeshopping.dk, FB siden og det gode samarbejde med Hedensted Avis. Foreningen benytter sig også af www.kultunaut.dk til at markedsføre vores arrangementer. Vi er en meget aktiv forening, der konstant er i udvikling og altid er åben for nye medlemmer. Ønsker I at blive medlem, kontakt formanden.